🚚 Bestil 2 dage i forvejen. Levering lige til døren! 🍰

Indkøbsvogn

0

Din indkøbspose er tom

Gå til butik
Close

Persondatabeskyttelsespolitik

Persondatabeskyttelsespolitik

Persondatabeskyttelsespolitik

 

Go' kager er handelsnavnet for operatøren Casata Invest ApS, (herefter benævnt Casata Invest ApS), en virksomhed, der på grund af sit aktivitetsobjekt administrerer oplysninger om fysiske personer.

 

I overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktivet 95/46/EF (General Data Protection Regulation - GDPR), Go' kager som persondataoperatør, er juridisk forpligtet til sikkert at administrere, behandle og overføre, og kun til de formål, der er fastsat i den gældende lovgivning, de personoplysninger, som modtageren af leverede tjenester eller de personoplysninger, som et medlem af hans familie eller en anden person, alt efter omstændighederne, har leveret.

 

Denne politik fastlægger nøgleprincipperne vedrørende databeskyttelse, og hvordan Go' kager forsøger at overholde disse principper. Der er yderligere politikker / referencer / bestemmelser, der dækker mere detaljerede oplysninger om nogle vigtige emner, og bør læses i sammenhæng med denne databeskyttelsespolitik.

 

Vi er opmærksomme på vigtigheden af ​​dine personlige data, og vi forpligter os til at beskytte deres privatliv og sikkerhed. Derfor er det med henblik på at indgå og udføre vores tjenester og opfyldelsen af ​​de juridiske forpligtelser vigtigt for os at informere dig om behandlingen af ​​dine personoplysninger som modtagere af vores tjenester, gennem denne persondatapolitik.

 

Dine personlige data kan blive leveret af dig i forskellige interaktioner med os, såsom, men ikke begrænset til: underskrivelse af en kontrakt vedrørende Go'kager-tjenester, når du abonnerer på Go'kager -nyhedsbrevet, når du udfylder webstedets kontaktformular, når du deltager i en konkurrence eller en kampagne arrangeret af os. De data, du oplyser, skal være sande, nøjagtige og opdaterede, og du skal have ret til at give dem. Du er derfor ansvarlig for de data, du giver i vores interaktion, både over for os og over for enhver tredjepart, der kan blive påvirket af leveringen af ​​dataene.

 

Webstedet kan også indsamle visse oplysninger om din navigation og interaktioner med dets forskellige sektioner. Vi vil kun gemme eller få adgang til information og cookies på dit terminaludstyr (computer, telefon, tablet osv.) under de betingelser, der er beskrevet i det tilsvarende afsnit om cookies.

 

Overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen kan føre til sanktionsforanstaltninger mod Go' kager af databeskyttelsesmyndigheden.

 

Ved behandlede data forstås: navn, efternavn, ID-kortserie og nummer, statsborgerskab, nationalitet, hjemmeadresse / bopæl, e-mailadresse, hjemme- / mobiltelefonnummer, bankdata, underskrift samt andre kategorier af data at du som modtager / abonnent / bruger eller i givet fald én repræsentant giver direkte.

 

Formålet med behandlingen betyder enhver operation eller et sæt af operationer, der udføres på personoplysninger eller på personlige datasæt, med eller uden brug af automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, udtræk, konsultation , brug, offentliggørelse ved transmission, spredning eller tilgængeliggørelse på anden måde, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

 

Personoplysninger behandles lovligt, retfærdigt og gennemsigtigt med hensyn til den registrerede. Dette er grundprincippet, og det betyder, at vi kun bruger personoplysninger i det omfang, personerne overlader dem til Go' kager og tidligere er blevet informeret om den måde, de bruges på.

 

Hvis Go' kager i løbet af aktiviteten identificerer et nyt formål med brugen af ​​personlige data, ud over dem, der er indeholdt i tidligere meddelelser, vil de registrerede blive underrettet om ændringen, før enhver brug til et nyt formål.

 

Go' kager forstår at udføre alle behandlingsaktiviteter til et veldefineret formål og relateret til dets aktivitet, men også afgrænset til en passende juridisk begrundelse, som følger: - levering af tjenester og køb af Go'kager-produkter / -tjenester; - at abonnere på Go' kager nyhedsbrev, hvorigennem vi sender opdateringer, abonnementstilbud, kommerciel kommunikation om kampagner og kampagner organiseret af Go'kager uafhængigt eller i samarbejde med en eller flere partnere osv.; - styring af kunderelationer, partnerhandlere og andre brugere af produkter og tjenester via den konto, der er oprettet på webstedet; - give svar ved udfyldelse af kontaktformularen; - udføre analyser på webstedsnavigation og brugerinteraktioner med webstedet;

 

Visse databehandlinger til disse formål er også påkrævet af den gældende lovgivning, herunder skatte- og regnskabslovgivning.

 

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode, der ikke overstiger den tid, der kræves for at opfylde de formål, som dataene behandles til, medmindre andet er angivet i t.

 

 

 ________________________________